Integritetspolicy

Personlig information är just det, personlig. När du delar med dig av dina personuppgifter till Payhour gör du det för att kunna nyttja vår tjänst, och då har du också rätt att veta hur vi hanterar dina uppgifter. Därför kommer här en förklaring.

1. Data

Payhour använder bara personlig information som du direkt lämnat till oss. Informationen du uppgav när du anslöt dig till Payhour är den vi har sparat samt uppgifter om när och var du har arbetat hos oss. All information lagras säkert i krypterade servrar som enbart ett fåtal utvalda personer från Payhour AB har tillgång till.  

Vi sparar följande uppgifter:

– Förnamn och efternamn

– Telefonnummer

– E-postadress

– Bostadsadress

– Bostadsort

– Personnummer

– Mini-CV

– Dina 5 senaste arbetsplatser

– Bankkontonummer

– Kategori av jobb du söker

– Profilbild

– Kopia av Id-handling

– IP-adress

– Ev rating från kunder, både numerisk och skriftlig om sådan föreligger. 

– Din eventuella platsinformation när du startar och avslutar ett uppdrag via Payhour

– Ev chatt-historik om du nyttjat chatten i appen

Dessa uppgifter spara vi för att kunna erbjuda vår tjänst till er samt för att kunna leva upp till de lagliga krav som ställs på oss som arbetsgivare och företag. De har när som helst rätt att begära ut dessa uppgifter från oss samt välja att vi skall radera all information vi har gällande dig. Vill du göra det vänder du dig till hello@payhour.se 

1.1 

Uppgifter vi delar om dig till tredje-part (beställare av personal i vårt fall)

– Namn

– Mini CV

– Dina 5 senaste arbetsplatser

– Ev profilbild

– Ev genomsnittlig numerisk rating om sådan finns. 

Information ovan, (fem punkter) delar vi med oss av till kunder som har erhållit en inloggning till vårt system för att beställa personal. Anledning till att vi delar med oss av denna information är för att de skall kunna välja att skicka uppdragsförfrågningar till er. 

2. Säkerhet

All information du ger oss skyddas med hjälp av den mest avancerade tekniken, så att ingen obehörig ska kunna komma åt den. Behöver vi dela med oss av uppgifter till tredje part kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades.

3. Tid för lagring

Vi behåller dina uppgifter så länge du nyttjar vår tjänst. Väljer du att avsluta nyttjande av vår tjänst raderar vi alla uppgifter om dig och spara eventuellt bara de som krävs av lagen för att kunna rapportera in löner etc till berörda myndigheter om du har genomfört uppdrag via Payhour. Har du inte genomfört något uppdrag via Payhour raderar vi all information kring dig. 

4. Ändamål

Vi använder de uppgifter du ger oss för olika ändamål.

Anställning: 

För att vi skall kunna ingå ett anställningsförhållande mellan dig och Payhour AB behöver vi grundläggande information om dig samt kunna styrka din identitet via giltig legitimation. 

Uppdragsförfrågningar: 

För att våra kunder skall kunna boka dig behöver de veta information enligt (1.1)

Mail och SMS

Genom att registrera dig får du från tid till annan information via mail och SMS för att vi på en enkelt och smidigt sätt kunna informera dig om vår tjänster, erbjudande och uppdateringar. 

Frågor/chatt

I vår app finns en chatt-funktion där du fritt kan ställa frågor till oss av olika karaktär. Du väljer själv vilken information du skickar till oss och informationen sparas endast så länge som det behövs för att vi ska kunna besvara dina frågor fullt ut. 

Platsdata

Platsinfromation via GPS

När du startar ett uppdrag via appen så aktiveras platsdata i appen och vi blir medvetna om din position. Det samma gäller när du avslutar ett uppdrag, vi använder denna information för att ge våra kunder korrekt information om att vår personal är på plats som avtalat. I övrigt använder vi oss inte av din platsinformation. 

5. Tredje part

Ibland använder vi oss av tredje-parts program för att skicka SMS och email. Alla våra externa program vi använder lagar enbart namn, telefonnummer samt e-postadress för att vi skall kunna skicka ut kommunikation till dig. Samtlig leverantörer är valda med hänsyn till deras säkerhet att lagra personlig information. All data lagra kortas möjliga tid i våra tredje-parts program och raderas därefter. 

5.1 Tjänster för navigation i appen, som t.ex. Google/apple Maps, kan behandla och lagra platsdata. Det finns möjlighet för Google och Apple att använda denna data, vilket Payhour inte kan påverka. Vill du veta mer om detta hänvisar vi till respektive företags integritetspolicy.

5.2 För att kunna optimera och utveckla vår hemsida, använder vi oss av statistikverktyg som t.ex. Google Analytics, Facebook med flera, som undersöker hur du använder siten. 

6. Tredje land

En del av de företag vi samarbetar med är baserade i länder utanför EU. Lagarna i dessa länder ger inte alltid samma skydd för personuppgifter som EU:s bestämmelser och därför har vi ingått avtal med företagen där de åtar sig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

7. Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidan och din upplevelse där. Du kan själv välja att neka och radera cookies. 

9. Uppdatering av integritetspolicy

För att kunna hålla dig informerad om hanteringen av persondata kan vi komma att behöva uppdatera vår integritetspolicy och rekommenderar därför att du läser den regelbundet.

10. Granska, Ta bort, ändra eller uppdatera uppgifter.

Du kan när som helst begära att granska, ta bort, ändra eller uppdatera den data vi har lagrat om dig. Vi frågor eller om du vill begära ut datan vi lagrat åt dig, vänligen vänd dig till Payhour AB, hello@payhour.se  08-446 828 04

Payhour AB
Valhallavägen 131
115 31 Stockholm
Stockholms län