FAQ – Svar på vanliga frågor


Nedan finner du svar på våra vanligaste frågor.

FÖR PERSONAL

PAYHOUR
Till vem riktar sig Payhour?

Payhour riktar sig till de som söker roliga och lönande extrauppdrag. Jobb som förmedlas via Payhour kan för vissa vara ett tillfälle att komma ut i arbetslivet och hitta en matchning och påbörja en fast anställning. För andra är Payhours erbjudande ett smidigt sätt att dryga ut kassan, och/eller skapa ett nätverk som ny på orten.

Jobb som förmedlas via Payhour står inte i kontrast till fast anställning, utan är ett komplement när akuta behov uppstår.

Hur laddar jag ner appen och kommer igång?

Här ser du hur du kommer igång. När du laddat ner appen så skapar du din profil och konto direkt i appen. Klicka här för att komma till vår guide. När du är klar så kommer vi granska ditt konto och kontakta dig för en kort intervju.

KONTO OCH INLOGGNING
Hur laddar jag upp en profilbild och vart syns den?

Profilbilden kan du enkelt ladda upp direkt i din app – se vår App-Guide för mer info.

Profilbilden syns tillsammans med ditt mini-CV och dina senaste fem arbetsplatser.

En tydlig profilbild ökar dina chanser att få uppdragsförfrågningar av restauranger varför det är bra att ha en tydlig profilbild.

Jag kan inte logga in i appen/glömt mitt användarnamn/står att min e-mailadress inte känns igen.

Ditt användarnamn till appen är ditt mobilnummer, med eller utan första “nollan” dvs antingen 070… eller 70… (beror lite på hur du uppgav ditt mobilnummer när du signade upp dig för Payhour). Testa båda varianterna och om det inte fungerar så kontakta oss via hello@payhour.se.

Kan jag genomföra en registrering utan att bifoga en ID-handling?

Ja det kan du göra – men innan du kan ta del av uppdrag behöver vi en kopia för att styrka att du är du.

Jag skulle behöva uppdatera mitt CV eller annan information, hur gör jag det?

Det kan du ändra direkt under “Profil “ i appen.

JOBB
Vilka städer/orter kan jag ta jobb i?

Just nu startar vi i Stockholm men kommer inom kort öppna upp i andra städer!

Vad krävs för att få jobba för Payhour?

Du skall ha fyllt 18 år samt ha rätt att arbeta i Sverige. Du bör också leva upp till de krav som ställs på din yrkesroll.

Vänligen se mer om våra kategorier och vilken yrkeserfarenhet som krävs här.

För dig som är medborgare inom EU gäller följande:
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Arbeta-studera-eller-bo-i-Sverige-for-EU-medborgare.html

För dig som har medborgarskap i  ett land utanför EU:
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige.html

Jag har precis avslutat ett uppdrag på en restaurang och de vill boka mig för hela nästa vecka, hur löser vi det?

Grattis börjar vi med att säga! Om du och restaurangen har kommit överens om det så ber du restaurangen att boka in dig via deras kundpanel. Vid frågor kontakta oss via chatten.

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan jobba på ett uppdrag jag har accepterat?

Sjukskrivning skall meddelas direkt via chatten och om möjligt även kunden där du skulle jobba. Vid frågor ring oss: 08-446 828 04.

Jag har accepterat ett uppdrag som är 8 timmar långt men det framgår inget om rast eller lunch, hur funkar det när jag jobbar för Payhour?

Beroende på vilka tider du jobbar så kan det vara svårt att på förhand veta vilka tider som gäller för rast och lunch. Tala med restaurangen när du kommer på plats så löser ni det tillsammans!

OBS. Det är viktigt att rapportera rätt tider och eventuella raster för snabbare attester av dina tidrapporter.

LÖN OCH ANSTÄLLNING
Hur loggar jag in i Min Lön?

Klicka på ikonen “Min lön” i appen så blir du länkad direkt till din personliga lönesida. För att komma åt den loggar du in med BankID. Om du saknar BankID så kan du välja att logga in med e-post istället.

Om du väljer att logga in med e-post så tar det någon dag för oss att sätta upp ett konto åt dig och du får ett mail från oss när det är klart. 

Om du har problem med att logga in – testa att klicka på denna länk först, paymnets.payhour.se/logout och testa att logga in igen. Skulle det inte fungera så skrev i ett meddelande i chatten så hjälper vi dig. 

Hur fungerar Payhours löner?

Vår ambition är att det ska vara så enkelt som möjligt att se vad du tjänar och för uppdragsgivaren vad det faktiskt kostar. Payhour har valt en helt transparent lönemodell som innebär att det timpris som redovisas är det timpris som gäller, utan finstilta villkor.

Nedan följer en redovisning av Payhours timarvoden.

KATEGORI GO 

Timlön 143 kr

Semesterersättning, direkt på lön 17 kr

Summa 160 kr

KATEGORI PRO

Timlön 174 kr

Semesterersättning, direkt på lön 21 kr

Summa 195 kr

KATEGORI PREMIUM

Timlön 205 kr

Semesterersättning, direkt på lön 25 kr

Summa 230 kr

Semesterersättning:

Betalas ut direkt i samband med lönen, 12 %.

Obekväm arbetstid, OB:

Payhour tillämpar inte traditionell OB-ersättning, Anledningen till detta är att vår personal själva väljer när de vill jobba utifrån tider och uppdrag som passar dem varav vi utgår från att vår personal betraktar dem som bekväma. Vårt resonemang bygger på att det ska vara lönsamt att jobba via Payhour, varför vi erbjuder ett för branschen högt timarvode.

Jag uppgav aldrig mitt bankkonto för löneutbetalning när jag skapade min profil

Ingen fara, om du loggar in på sidan “Min lön” via appen så hittar du, under inställningar, vilket konto du valt som lönekonto. Är det tomt så fyller du bara i ditt bankkonto där så kommer lönen till det kontot. 

Blir jag anställd av Payhour?

Du kommer anställas av Payhour under tiden ditt uppdrag pågår. Direkt efter uppdraget avslutas din anställning. Det finns inget i våra avtal som hindrar dig från att vara anställd hos någon annan arbetsgivare samtidigt, med Payhour är enkelt och tryggt att arbeta extra!

Hur ser anställningsformen ut?

Payhour tillämpar en så kallad “intermittent anställning”, det är en typ av timanställning som även fungerar som en behovsanställning. Det som kännetecknar en intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Med en intermittent anställning har den anställde inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, men en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom den anställde har denna rätt att välja om den vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning (se LAS 5§ p1), även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.

Då din anställning är utformad på detta vis, det vill säga att du får till dig utskickat en förfrågan om arbete där du får välja om du vill tacka ja eller nej, är din anställning en intermittent sådan. I sådana fall ska också varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsavtal.

Till vem riktar sig Payhour?

Payhour riktar sig till de som söker roliga och lönande extrauppdrag. Jobb som förmedlas via Payhour kan för vissa vara ett tillfälle att komma ut i arbetslivet och hitta en matchning och påbörja en fast anställning. För andra är Payhours erbjudande ett smidigt sätt att dryga ut kassan, och/eller skapa ett nätverk som ny på orten.

Jobb som förmedlas via Payhour står inte i kontrast till fast anställning, utan är ett komplement när akuta behov uppstår.

Är jag försäkrad och betalar ni sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

När du har accepterat ett uppdrag via Payhour är du olycksfallsförsäkrad under hela tiden för ditt uppdrag samt till och från uppdraget. Självklart betalar vi in sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Du kommer se alla uppgifter i din lönespecifikation samt i kontrolluppgifterna som skickas till Skatteverket.

Kan jag se hur mycket jag har tjänat på mina uppdrag via Payhour?

All historik finns i din app under “Min lön”  eller under “Uppdragshistorik”. För övriga frågor gällande lönen, vänligen maila till ekonomi@payhour.se.

Jag uppgav aldrig mitt bankkonto för löneutbetalning när jag skapade min profil/Jag uppgav fel kontonummer när jag registrerade mig.

I appen (under din profil) kan du se vilket bankkontonummer du uppgav vid registreringen. Skulle det inte stämma eller om du inte uppgav det i samband med registreringen så kontaktar du bara oss så fixar vi det på direkten åt dig! Skulle det vara så att du genomför ett uppdrag och inte har uppgett bankkontonummer så kontaktar vi dig omgående för att få rätt uppgifter så vi kan betala ut lönen till dig.

Varför drar ni 30% i skatt?

30% schablonskatt är en rekommendation fastställd av Skatteverket. Den faktiska skatten justeras när du deklarerar.

SEKRETESS
Varför begär Payhour en kopia av min ID-handling?

Anledningen till att vi begär en ID-handling är för att vi vill verifiera att du är du.

Vi måste veta vem vi anlitar för ett uppdrag och vem vi ska betala ut ersättningen till.

Vi delar inte handlingarna med någon. De förvaras säkert hos oss.

Payhour riktar sig till de som söker roliga och lönande extrauppdrag. Jobb som förmedlas via Payhour kan för vissa vara ett tillfälle att komma ut i arbetslivet och hitta en matchning och påbörja en fast anställning. För andra är Payhours erbjudande ett smidigt sätt att dryga ut kassan, och/eller skapa ett nätverk som ny på orten.

Jobb som förmedlas via Payhour står inte i kontrast till fast anställning, utan är ett komplement när akuta behov uppstår.

Vad händer med min kopia på ID-handling när jag har skickat in den till Payhour?

När du har skickat en kopia av din id-handling lagras den säkert medan du vill ta uppdrag i appen. Närhelst du vill avsluta ditt konto raderar vi din ID-kopia från vår server.

FÖR RESTAURANG

PAYHOUR
Vad kostar det att använda Payhour?

Payhours tjänst är kostnadsfri. En kostnad uppstår först när ni genomfört en bokning. Kostnaden för det bokade uppdraget redovisas i restaurangpanelen när ni skapar er bokningsförfrågan. Den redovisade kostnaden är exklusive moms.

Kan jag boka en resurs för endast fyra arbetstimmar?

Ja. Ni väljer själv hur många timmar ni vill boka för. Möjligen är ett uppdrag med längre tid mer intressant och kanske får fler svar. Å andra sidan passar det kanske andra utmärkt med ett kortare pass. Det är det som är en del av tjusningen med Payhour!

BOKNING
Hur sent kan jag boka av ett uppdrag?

Vid avbokning inom 24h innan uppdrag skall påbörjat debiteras beställaren 100% av priset för uppdraget.

Vid avbokning 24h – 48h innan uppdrag skall påbörjas debiteras beställaren 50% av priset för uppdraget.

Påbörjat uppdrag kan ej avbokas.

Den avtalade tiden för uppdraget gäller, vid överenskommelse mellan beställaren och personalen kan uppdraget tidigast avslutas en (1) timme tidigare än avtalad tid.

Tillkommer det någon extra avgift vid akutbokning?

Nej. Vi tar inget extra för akutbokningar, däremot är det bra att lägga ut en bokning med god tidsmarginal för att försäkra sig om att resursen hinner ta sig till den angivna arbetsplatsen.

PERSONAL
Jag har lagt ut en bokning men har inte fått något svar. Vad gör jag?

Det kan hända att en förfrågan inte besvaras direkt av olika anledningar. Den tillfrågade kan exempelvis vara upptagen på annat uppdrag eller liknande och ännu inte hunnit besvara förfrågan. Du kan enkelt avbryta en pågående förfrågan som ej blivit tillsatt via kundpanel. Efter det kan du välja att gå ut till fler personer eller välja att gå ut med uppdraget i en annan kategori. Har du exempelvis skickat ut en förfrågan i Kock Premium så kan du istället gå ut i Kock Pro.

Vad händer om jag är missnöjd med personen jag bokat?

Vid missnöje, vänligen kontakta oss så snart som möjligt så vi har tid att rätta till det.

Vad händer om det sker olycka på arbetsplatsen. Har era resurser någon försäkring vid eventuellt olycksfall?

Samtliga resurser som anlitas via Payhour är försäkrade hos IF under tiden uppdraget varar samt till och från arbetet. Sker det olycka på arbetsplatsen så önskar vi att ni genast kontaktar oss så att vi kan bistå vår resurs.

REKRYTERING
Vi har hyrt en kock av er vid ett antal tillfällen och det har fungerat väldigt bra. Hur fungerar det om vi vill hyra just den kocken under ett antal veckor?

Kul att ni har hittat någon som ni vill hyra för en längre tid! Vänligen boka in personen direkt via systemet.
Vill ni anställa personen i egen regi? Underbart! Vi har skapat ett permanent arbetstillfälle och gratulerar alla parter. Meddela oss från när. Givetvis kostnadsfritt. 

AVTAL
Vilka regler gäller för personalliggaren med inhyrd personal?

Ni som uppdragsgivaren är ansvarig för att resursen anmäler sig i personalliggaren samt att resursen legitimerar sig och kontrollerar detta mot uppgifterna i uppdragsbekräftelsen.

Förväntas vi bjuda på kost?

Kost är fråga mellan dig och personen du hyrt in. Är passet längre; från 6 timmar och uppåt bör kost erbjudas. Payhour gör inget kostavdrag på fakturan då vi inte har i våra avtal med resursen att kost skall ingå. Det står er fritt att lösa det på plats. Vänligen ange hur ni önskar att det ska fungera redan i uppdragsbeskrivningen.

KONTAKTA OSS

Hittar du inte svar på din fråga? Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss